Om STU Roskilde

På STU Roskilde har vi et ønske om at hjælpe dig med at opnå selvstændighed. Det håber vi på at gøre ved at give dig nogle færdigheder, du kan bruge resten af livet.

STU Roskilde er en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Den henvender sig til unge, som ikke kan følge en ordinær ungdomsuddannelse.

Hvem er vores elever?

Uddannelsen henvender sig til unge mennesker med særlige behov, kognitive udfordringer, autismespektrumforstyrrelser, ADHD, angst, ordblindhed, udviklingshæmning og funktionsnedsættelser.

Eleverne bliver fordelt på linjerne ud fra kognitivt niveau, kompetencer og behov. Det gør vi, så alle kan føle sig trygge og have nogen, de kan spejle sig i.

Om undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkeltes kompetencer og handlemuligheder.

Formålet med STU er, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer for at et så selvstændigt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

Vi lægger også vægt på, at læring sker gennem praktisk erfaring på værkstedlinjerne på STU og via praktik ude af huset.

Læs mere om vores hold

Du kan se en oversigt og læse mere om de enkelte hold herunder.

Hvem er vi?

Personalet på STU Roskilde har mange års erfaring med specialområdet og bliver løbende opdateret på efteruddannelser og kurser. 

Udover de specialpædagogiske kompetencer råder vi også over flere medarbejdere med andre specifikke fagkompetencer som fx musik, IT, madkundskab, kreative fag, idræt, gartner, tømrer og cykelmekaniker.

Samarbejde med andre

Vi lægger meget vægt på det tætte samarbejde med familien, bosteder, UU-vejledere, praktiksteder og andre uddannelsessteder. 

Vi tænker, at samarbejdet kan skabe et helstøbt tilbud, hvor alle omkring eleven arbejder i samme retning. Dette sker altid med eleven i centrum - vi tror på, at eleven er ekspert i sit eget liv.

Begynd, når det passer dig

Hvis du ønsker at starte på STU Roskilde skal du henvende dig til din UU-vejleder, som indstiller dig til uddannelsen. 

Vi har løbende optag, hvilket betyder, at du kan starte, når det passer dig. 

Find kontaktinfo på din UU-vejleder her.