Hvad er Dag- og Aftenklubben?

Dag- og Aftenklubben er et socialpædagogisk fritidstilbud for dig og andre unge, som går på STU Roskilde, og som bor hjemme.

Et fristed for dig og dine venner

Vi fokuserer på ligeværdigt samvær og aktiviteter, der styrker din personlige udvikling og dine sociale kompetencer. Her får du støtte til at opbygge og indgå i nye sociale fællesskaber med andre unge og er et fristed, hvor du kan være sammen med dine venner efter skole.

Vi dyrker dine talenter, og uanset hvilke udfordringer du har, bliver du mødt med:

  • professionelt nærvær og kontakt

  • fokus på udviklingsmuligheder

  • respekt for og tilskyndelse til selvstændige valg

Jeg synes, det er rart at gå i klub, fordi man er sammen med andre unge - også nogen jeg ikke går i klasse med. Jeg bliver respekteret, og de voksne er rigtig gode at snakke med, når jeg har brug for det. (Jonny, ung i klub)

Glæde, succesoplevelser og venskaber

For mange unge er dag- og aftenklubben et godt sted at mødes og være sammen med sine venner i et ungt miljø. Gennem nærvær og hyggeligt samvær får du mulighed for at få vendt de spørgsmål, der kan trænge sig på som ung på vej mod voksenlivet.

I dag- og aftenklubben er vi alle forskellige og du vil møde andre unge med let til svær udviklingshæmning, autisme, multihandicappede og fysiske funktionsnedsættelser fx spasticitet, svagthørende og svagtseende.

Med respekt for dine selvstændige valg og bakker vi op om dine ønsker og behov. Vi tager udgangspunkt i dig og dine udviklingsmuligheder, og bidrager til at du får et rigt og spændende ungdomsliv.  

Vi har plads til dig

Dag- og aftenklubben har plads til alle de STU-elever, der har lyst til og behov for et klubtilbud.

I dette skoleår er der 14 medlemmer i Dagklubben og 6 medlemmer i Aftenklubben. Vi optager løbende nye medlemmer.

Har du spørgsmål?

Wendy Mobeck