Stamhold 7B

Stamhold 7B henvender sig især til dig med autisme, ADHD eller andre diagnoser eller psykiske udfordringer.

Når du starter på linjen har du typisk en faglig viden, der ligger omkring 7.-9. klasses niveau. Du har måske allerede været startet på en anden ungdomsuddannelse, men har brug for at starte på en frisk i trygge rammer.

Undervisningen

Det laver og lærer vi:

  • Morgensamling hvor vi taler om dagens program og aktiviteter
  • Undervisning i Matematik, Dansk og evt. Engelsk sker i samarbejde med VUC
  • Indkøb, madlavning og bo-træning
  • Idrætsaktiviteter i fx fitness og sportshaller
  • Undervisning i Samfundsfag. Vi ser blandt andet nyhederne og taler om, hvad der sker i vores samfund og du lærer mere om kontakten til offentlige myndigheder
  • Samtaler om dine personlige, faglige og sociale mål og udfordringer

Prøver og supplerende undervisning

Ønsker du tage prøver i fx dansk eller matematik, hjælper vi dig med at tilmelde dig kurser på VUC, hvor det blandt andet kan lade sig gøre. Derudover støtter vi dig med lektiehjælp til de opgaver du får og op til prøverne.

Ønsker du at tage nogle andre fag eller få undervisning, som vi umiddelbart ikke kan tilbyde selv, så gør vi hvad vi kan for at undersøge om fx aftenskolehold er en mulighed for dig. 

Finder vi noget relevant, og noget som du har lyst til, så hjælper vi dig naturligvis med at blive tilmeldt.

Venskaber, fritid og fremtid

Du  vil møde mange andre unge og venskaber opstår. Vi opfordrer jer til at fortsætte samværet i jeres fritid, lave aftaler og skabe gode venskaber, der fortsætter når du er færdig på STU og videre ind i voksenlivet.

Få papir på dine evner

Når du afslutter din uddannelse på linje F, får du et Kompetencebevis på dine kompetencer og alt det du har lært - både fagligt, personligt og socialt.

Har du lyst til at gå på Stamhold 7B?

Har du lyst til at være en del af Stamhold 7B, skal du kontakte din UU-vejleder, som kan hjælpe dig videre og rådgive dig i forhold til indstilling og visitation.