Stamhold 3A

Stamhold 3A henvender sig til unge, der har brug for støtte og guidning til alt i dagligdagen. De unge har forskellige former for fysiske og eller kognitive funktionsnedsættelser. Nogle af de unge har ligeledes et begrænset talesprog.

Undervisningen

Undervisningen i Stamhold 3A tager udgangspunkt i den enkelte elev, hvor kommunikation er omdrejningspunktet. Hos os handler kommunikation om at give den enkelte elev mulighed for selv at vælge. Det betyder, at undervisningen er tilrettelagt efter elevens individuelle kompetencer, interesser og potentialer og har fokus på ungdomsliv og det daglige liv. Undervisningen er planlagt så konkret som muligt og med trivsel og velvære i højsædet. 

Dagligdagen er tydelig og struktureret og der er god tid til dagens aktiviteter. Et ugeskema kan indeholde; Sansestimulation, kommunikation, bevægelse og individuel fysioterapi, musik, ture ud af huset og daglige gøremål.

I løbet af året er der forskellige undervisningsforløb, hvor vi fx arbejder med produktion til julemarked, teater, gammel elevfest og ikke mindst skolens årlige dimensionsfest.

Kommunikation, samspil, relation og genkendelighed er grundelementerne i undervisningen på Stamhold 3A.

Eksempler på undervisningsaktiviteter

Sansestimulation

Vi arbejder med kropsbevidsthed, koncentration og udholdenhed, for at vedligeholde og udvikle elevernes færdigheder.

Kommunikation

Undervisning i basal kommunikation, ved hjælp af enkelte ord, tegn, billeder, kropssprog og forskellige former for understøttende talemaskiner.

Bevægelse og individuel fysioterapi

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer og behov.

Musik

Vi lytter til musik og opmuntrer til deltagelse og musikudfoldelse. Musikundervisningen tager udgangspunkt i glæde og begejstring.

Ture ud af huset

Eleverne i 3A har ofte glæde af at se og opleve andet end skolen. Ture kan evt. gå til den nærliggende brugs, hvor eleverne for egne penge har mulighed for at købe noget til sig selv.

Daglige gøremål

Eleverne er, så vidt det er muligt, med til alle praktiske gøremål.

De fysiske rammer

Undervisningen foregår i HUS 3A på STU Roskilde, Københavnsvej 266 i Roskilde. Her er skønne omgivelser med plads til fysisk udfoldelse og samvær med andre unge.

Undervisningen foregår i lyse og egnede lokaler, hvor der er god plads.

Det er også her Dag- og aftenklubben ligger.

Få papir på dine evner

Hos STU Roskilde mener vi, at al læring og uddannelse er værd at dokumentere og anerkende. Derfor får du officielle papirer på dine kompetencer, når du afslutter et læringsforløb på et af STU's hold. 

Kompetencebeviserne kan bruges til at fortælle andre mennesker hvad du er god til. Alt efter hvilke læringsforløb du har gennemgået kan beviserne også bruges til at søge arbejde, uddannelse og videre kvalificering. 

På STU er alle medarbejdere uddannet i at bedømme dine færdigheder og kompetencer.

Har du lyst til at gå på Stamhold 3A?

Har du lyst til at være en del af stamhold 3A, så skal du kontakte din UU-vejleder, som kan hjælpe dig videre og rådgive dig i forhold til indstilling og visitation.