Stamhold 1C

1C henvender sig til unge, der kan læse og skrive men har særlige behov, kognitive udfordringer indenfor fx autismeområdet, ADHD, ordblinde mv. Vi støtter dig i din faglige, personlige og sociale udvikling.

Undervisningen

På Stamhold 1C er der mulighed for at udvikle sig i et trygt og anerkendende ungdomsmiljø, hvor der bliver lagt vægt på, at du udvikler din selvforståelse og får relationer til andre mennesker.

Vi har sammen med dig fokus på, hvad du skal arbejde med i fremtiden.

Undervisningsaktiviteter

 • Morgensamling, gennemgang af dagens program, aktiviteter og nyheder

 • Undervisning i matematik, dansk og engelsk

 • Indkøb, madlavning og daglige/ugentlige opgaver

 • Forberedelse til et selvstændigt voksenliv, med daglige/ugentlige ansvarsområder

 • Brug af teknologiske hjælpemidler såsom apps, cd-ord, der hjælper dig med at læse/- og skrivevanskeligheder 

 • Fysiske aktiviteter og idræt

 • Undervisning i samfundsfag, kontakt til offentlige myndigheder og offentlig transport

 • Indgå i fællesskaber og opbygge venskaber

 • Samtaler med personalet om dine faglige, personlige og sociale udfordringer, samt hvad du skal arbejde med i forhold til din uddannelsesplan

 • Musik

Individuel forløbsplan

 • Hver elev på STU har sin egen forløbsplan, der er skrevet i samarbejde med elev og uddannelsesvejleder
 • Vi lytter til dine ønsker og tager udgangspunkt i, hvad du allerede kan og gerne vil. På den måde sikre vi at din forløbsplan er skræddersyet til netop dig
 • Forløbsplanen indeholder de mål du skal arbejde med inden for de faglige, personlige og sociale områder, samt de praktikker du beskæftiger dig med i forhold til din fremtid.
 • Forløbsplanen revideres og opdateres løbende
 • Mindst en gang om året afholdes der elevkonference hvor dine ønsker og forløbsplan gennemgås

Prøver og supplerende undervisning

 • Hvis du ønsker at tage prøver i dansk eller matematik i FVU (forberedende voksen undervisning), hjælper vi dig med at tilmelde dig kurser på f.eks. VUC.
 • Vi hjælper dig med lektiehjælp til de opgaver du får og op til trinprøverne
 • Ønsker du at tage nogle andre fag som vi umiddelbart ikke udbyder selv, hjælper vi dig med at undersøge hold på ungdomsskole eller aftenskole
 • Hvis du finder tilbud du har lyst til, hjælper vi dig med at blive tilmeldt 

Praktikker

Vores praktikvejledere søger for at du i løbet af din uddannelse kommer ud i praktikker, der er relevante for din uddannelse. Praktikaftaler udarbejdes og evalueres med dig og din praktikvejleder.

Få papir på dine evner

Når du afslutter din uddannelse på stamholdet Nordlys, får du et Kompetencebevis på dine kompetencer og alt det, du har lært - fagligt, personligt og socialt.

Har du lyst til at gå på Stamhold 1C?

Har du lyst til at være en del af Stamhold 1C, så skal du kontakte din UU-vejleder, som kan hjælpe dig videre og rådgive dig i forhold til indstilling og visitation.